SemnanUniversityLogo پرتال اساتید دانشگاه سمنان SemnanUniversity
استادیار مسعود محمودی
اطلاعات بیشتر
دانشکده:
مهندسی مکانیک
ایمیل:
mahmoodi@semnan.ac.ir
وب سایت شخصی:
تلفن:
33383345
آدرس:
سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک mahmoodi@profs.semnan.ac.ir
مدرک:
دکتری مکانیک
مقام فعلی:
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
رزومه
دریافت

دکتر مسعود محمودی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده مکانیک- گروه ساخت و تولید

ایمیل: mahmoodi@profs.semnan.ac.ir

Copyright © 2013-2016 by Semnan University تعداد بازدیدکنندگان :746966